Sposób odżywiania się wpływa na funkcjonowanie organizmu na wielu poziomach, właściwy dobór spożywanych pokarmów będzie więc istotny dla zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej. Samodzielne opracowanie optymalnego jadłospisu uwzględniającego wszystkie potrzeby wynikające z cech indywidualnych, przyzwyczajeń i preferencji oraz poziomu aktywności jest niezwykle trudne. Najlepszym wyjściem okaże się więc wizyta w poradni dietetycznej. Na warszawskich Bielanach usługi tego rodzaju świadczy Dietosfera, oferująca indywidualne konsultacje i programy żywieniowe. Warto też pamiętać, że wpływ na odżywianie mogą wywierać różne czynniki zewnętrzne, w tym przeżywany stres. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o stresie?

Stres to stan przeciążenia organizmu wskutek nadmiaru napływających do niego bodźców zewnętrznych – zbyt wysokiej albo za niskiej temperatury, przebywania w hałasie lub zatłoczonym pomieszczeniu czy oddychania powietrzem o małej zawartości tlenu – albo napięcia psychicznego wynikającego z silnego strachu lub utrzymującego się dłużej lęku. Napięcie może być wywoływane przez różne stresory. Są to zarówno zagrożenia fizyczne np. przebywanie w niebezpiecznej z uwagi na przestępczość okolicy czy spotkanie z dzikimi zwierzętami, jak i społeczne np. wskutek niesatysfakcjonujących interakcji z innymi osobami, wywieraną przez nie presją, wyrażaną krytyką czy choćby wygłaszanymi groźbami.

Jak organizm reaguje na stres?

Stres przejawia się na różne sposoby. Najczęściej będzie to wzrost tętna, silne pocenie się, drżenie mięśni czy bóle głowy. Przy przewlekłym stresie dość często w grę wchodzą także zaburzenia odżywiania. Mogą one manifestować się nadmiernym przejadaniem się lub przeciwnie – kłopotami z przyjmowaniem pokarmów, brakiem apetytu. Wpływają one na bieżące funkcjonowanie organizmu, a także powodują spadek lub wzrost wagi. Sposobem na radzenie sobie z takimi sytuacjami jest właściwy dobór diety (konsultacja z dietetykiem) oraz zmniejszenie odczuwanego napięcia (praca z psychologiem).